W zakresie instalacji elektrycznych wykonujemy projekty i kosztorysy:

 • instalacji odgromowych wraz z uziomami i połączeniami wyrównawczymi,
 • instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
 • instalacji oświetlenia terenu,
 • instalacji gniazd wtykowych,
 • instalacji urządzeń siłowych i technologicznych,
 • instalacji zasilania gwarantowanego (UPS, agregaty prądotwórcze),
 • rozdzielnic elektrycznych SN i nn,
 • stacji transformatorowych.

W zakresie instalacji teletechnicznych wykonujemy projekty i kosztorysy:

 • kablowych i światłowodowych sieci telekomunikacyjnych,
 • instalacji telewizji użytkowej (RTV + SAT),
 • systemów okablowania strukturalnego (telefon, Internet),
 • systemów sygnalizacji pożaru SSP oraz powiadamiania o pożarze DSO,
 • systemów telewizji przemysłowej CCTV,
 • systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN oraz kontroli dostępu KD.

W zakresie automatyki wykonujemy projekty i kosztorysy:

 • systemów sterowania układami wentylacyjnymi oraz klimatyzacji,
 • systemów sterowania ogrzewaniem (węzły cieplne, kotłownie),
 • systemy detekcji gazów (np. CO),
 • systemów sterowania procesami technologicznymi, DCS,
 • systemów sterowania przepompowniami, oczyszczalniami ścieków, AKP dla przemysłu,
 • systemów zarządzania budynkiem:
  • BAS (Building Automation System) - system centralnego sterowania i nadzoru instalacji technicznych w budynku,
  • BMS (Building Management System) - system zarządzający wszystkimi funkcjami technicznymi budynku,
  • SMS (Security Management System), DMS (Danger Management System) -systemy bezpieczeństwa w budynku na poziomie zarządzania informacją,
  • BMCS (Building Management and Control System) - system globalny, który zarządza systemami BMS i SMS.
 • systemów zarządzania HMS (House Management System) dla:
  • sal audiowizualnych,
  • budynków jednorodzinnych,
  • rezydencji, apartamentów,mieszkań.

w tym również:

 • programowanie sterowników PLC,
 • programowanie układów automatyki budynkowej opartych o system KNX,
 • dobór, parametryzacja i uruchomienie układów napędowych opartych na przetwornicach
 • częstotliwości firm: SIEMENS, DANFOSS, MOELLER, MITSUBISHI, LG,
 • programowanie, parametryzacja i uruchomianie automatyki instalacji przemysłowych oraz budynkowej,
 • wizualizacja procesów sterowania i obsługi urządzeń wykorzystując oprogramowanie firm m.in.: ESA, T.A.C (VISTA), ASIX, Wonderware (InTouch) , iFIX.

Z poważaniem
mgr inż. Tomasz Loba
GSM +48 784387437